Krisberedskap — Krisberedskap RSSIngen risk för kris?

Vad händer om Sverige hamnar i kris? Finns det någon risk överhuvudtaget? Under kalla kriget kunde Sverige klara sig utan hjälp från andra länder vid en potentiell krissituation under en längre tid. Den beredskapen är nedmonterad sedan början av 2000 talet.[1] Nuförtiden förlitar vi oss på att våra system helt enkelt fungerar som de ska. Men vad händer om de inte gör det? [2] Enligt förordningen om krisberedskap och höjd beredskap så råder ansvarsprincipen, det vill säga myndigheterna har ansvar att hantera konsekvenserna av en kris.[3] Trots detta saknas ofta en konkret plan, även om Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap vill att Sverige ökar sin beredskap. [4],[5] Att varje hushåll tar eget ansvar är viktigt i ett klimat där ingen...

Fortsätt läsa


x