Krisberedskap — Vatten RSSHur länge klarar man sig utan vatten?

Vatten - Det viktigaste i din hemberedskap Det finns en gammal ramsa som säger “3 minuter utan luft, 3 dagar utan vatten och 3 veckor utan mat”. [1] Denna brukar ofta användas som tumregel för överlevnad i svenska klimat och miljöer, men överlevnadstiden beror naturligtvis på en rad olika faktorer - kanske framförallt hur aktiv du är under den tid du inte har tillgång till mat eller dryck. Ju mer aktiv du är, desto mer energi förbrukar din kropp och följaktligen kommer du också klara dig kortare tid på enbart vatten. Att vatten är otroligt viktigt för överlevnad är dock ett faktum och man bör beräkna en åtgång om ungefär 3 liter per dygn för en vuxen person. [2] Om du befinner...

Fortsätt läsa


x