Kommunikationsplan

Kommunikationsplan

Kontaktuppgifter för nödsituationer

Gör en lista över kontaktpersoner i nödsituationer och förvara den på ett säkert ställe. Listan bör innehålla namn och telefonnummer till nära familjemedlemmar, vänner och grannar som kan hjälpa till i en kris. Det är också viktigt att ha kontaktuppgifter till lokala räddningstjänster, t.ex. polis, brandkår och sjukvårdspersonal. Tänk på att telefonlinjerna kan bli överbelastade under en kris, så det är en bra idé att ha flera sätt att kontakta människor.

Kommunikation

Tänk på hur du ska kommunicera med andra under en kris. Gör upp en plan med dina familjemedlemmar eller vänner om var ni ska träffas i en nödsituation. Bestäm också ett primärt och sekundärt kommunikationssätt, t.ex. telefonsamtal, sms eller sociala medier, och se till att alla i hushållet vet vad som gäller.

Radio och enheter

I en kris kan traditionella kommunikationskanaler som telefonlinjer, internet och mobilnätverk störas eller överbelastas. Det är här som nödradioapparater och andra kommunikationsanordningar kommer till nytta.

Din nödradio är särskilt utformad för att ta emot nödsändningar och varningar. Den kan drivas av solenergi, dynamo eller genom att ladda det inbyggda batteriet via USB.

Andra kommunikationshjälpmedel som du kanske vill ha till hands är t.ex:

 • Tvåvägsradioapparater: Dessa kan vara användbara för att kommunicera med andra i din omedelbara närhet, till exempel familjemedlemmar eller grannar.
 • Satellittelefoner: De kan vara särskilt användbara om du bor i ett avlägset område utan tillförlitlig mobiltelefontäckning.
 • Walkie-talkies: Dessa kan vara ett bra alternativ för kommunikation på kort avstånd, t.ex. inom en byggnad eller i ett grannskap.
 • Extra power banks: Dessa kan användas för att hålla dina mobila enheter laddade om de traditionella strömkällorna inte är tillgängliga.

Tillräckligt informerad

I krissituationer eller nödsituationer är det viktigt att hålla sig informerad och ansluten för att få uppdateringar, varningar och annan viktig information. Här är några tips som hjälper dig att hålla dig informerad och uppkopplad i nödsituationer:

 • Anmäl dig till nödmeddelanden: Registrera dig för varningar via tillexempel appen SOS alarm eller via andra källor. Dessa varningar kan ge dig uppdateringar potentiella faror, t.ex. hårt väder, naturkatastrofer eller oroligheter.
 • Ha en backup-kommunikationsplan: I händelse av strömavbrott eller andra kommunikationsstörningar är det viktigt att ha en reservplan. Det kan till exempel handla om att använda din nödradio, satellittelefon eller walkie-talkies för att hålla kontakten med familj, vänner och räddningspersonal.
 • Använd sociala medier: Sociala medier kan vara ett effektivt sätt att ta emot och dela information i nödsituationer. Följ lokala myndigheter, nyhetsorganisationer och andra relevanta konton för att hålla dig uppdaterad om den senaste utvecklingen. Tänk på att felaktig information lätt kan spridas och tänk efter innan du delar något.
 • Ha en bestämd mötesplats: I en nödsituation är det viktigt att ha en bestämd mötesplats där du och din familj kan återförenas. Det kan vara i ert hem, ett närliggande skyddsrum, ett medborgarhus eller någon annan säker plats.
 • Förvara viktiga dokument och information i närheten: Förvara kopior av viktiga dokument, t.ex. identitetshandlingar, försäkringar och kontaktuppgifter i nödsituationer, på en säker och lättillgänglig plats. På så sätt kan du se till att du har den information som behövs för att navigera i nödsituationer och kommunicera med andra.
 • Var uppmärksam på potentiella bedrägerier: Tyvärr kan nödsituationer ibland ge upphov till bedrägerier och bedrägliga aktiviteter. Var vaksam och var försiktig med oönskade e-postmeddelanden, telefonsamtal och sms som erbjuder "mirakelkurer" eller andra erbjudanden som är alltför bra för att vara sanna.
 • Sök pålitliga informationskällor: Under en nödsituation är det viktigt att söka pålitliga informationskällor. Undvik att sprida rykten eller obekräftad information och vänd dig istället till pålitliga nyhetskällor.

För mycket information

 • När det gäller att hålla sig informerad under en kris är det viktigt att hitta en balans mellan att hålla sig uppdaterad och undvika överbelastning av information. Mängden och typen av information du behöver för att hålla dig informerad kan variera beroende på krisen.
 • Om du till exempel drabbas av en naturkatastrof som en orkan eller en skogsbrand är det viktigt att hålla dig uppdaterad om väderleksrapporter, evakueringsorder och stängda vägar. I det här fallet kan du behöva övervaka nyhetsuppdateringar oftare för att garantera din säkerhet och fatta välgrundade beslut om evakuering eller skydd på plats.
 • Om du däremot har att göra med en personlig kris, t.ex. en medicinsk nödsituation eller ett familjeproblem, kan det vara bättre att begränsa din exponering för nyheter och sociala medier för att undvika att bli överväldigad av information som inte är relevant för din situation.
 • Oavsett vilken typ av kris det handlar om är det viktigt att hitta pålitliga informationskällor och undvika att sprida eller konsumera felaktig information. Det kan också vara bra att skapa en rutin för att kontrollera uppdateringar i stället för att ständigt uppdatera nyhetsflöden eller sociala medier.
 • Kom ihåg att prioritera egenvård och begränsa din exponering för störande eller utlösande innehåll vid behov. Sök pålitliga resurser för stöd, t.ex. psykologer eller krisjourer, om du märker att det orsakar dig onödig stress eller ångest att hålla dig informerad.

Sammanfattning

 • Kontaktuppgifter till vänner, grannar och familjemedlemmar
 • Lista med räddningstjänster, evakueringsvägar och nödbostäder.
 • Kontaktuppgifter till ditt försäkringsbolag
 • Kopia av viktiga dokument (som pass och medicinska journaler om du skulle behöva evakuera).
Zurück zum Blog

Hinterlasse einen Kommentar

Bitte beachte, dass Kommentare vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.