Zu Produktinformationen springen
1 von 9

Bered Sverige AB

Die Notfallbox

Die Notfallbox

Normaler Preis 2 390 SEK
Normaler Preis Verkaufspreis 2 390 SEK
Sale Ausverkauft
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet

Krisenvorsorge – Vollständige Vorsorge für Sie und Ihre Familie

Laut der schwedischen Regierung muss jede Person im Falle einer möglichen Krise mindestens 1 Woche ohne die Hilfe der Behörden überleben können.


"Die Notfallbox" fungiert als Versicherung. So wie Sie eine Hausratversicherung, eine Reiseversicherung oder einen Feuerlöscher haben, sind Sie vorbereitet, wenn die Gesellschaft auf den Kopf gestellt wird. Eine kleine Investition, die einen großen Unterschied machen kann.

Unsere Notfallbox ist darauf zugeschnitten, dass Sie und Ihre Familie während einer Krise wie einem langfristigen Stromausfall so normal wie möglich leben können. Alle Produkte werden gemäß den Empfehlungen von MSB handverlesen. Wenn mehr Menschen auf Krisen vorbereitet sind, bedeutet dies, dass Ihre Familie, Ihre Gemeinde und Schweden insgesamt eine Krise effektiver bewältigen können und Ihnen größere Möglichkeiten bieten, anderen zu helfen.

Die Notfallbox enthält:

 • Ein Gasbrenner für den Innenbereich (HINWEIS Gas nicht enthalten)
 • Ein Notfunkgerät (Kurbel, Solarzellen und Batterieaufladung) mit Powerbank und zwei verschiedenen Lichtern (HINWEIS Batterien nicht enthalten)
 • Drei zusammenklappbare 10-Liter-Wasserbehälter
 • Ein Erste-Hilfe-Set mit 39 Produkten
 • Zwei Notfalldecken (im Erste-Hilfe-Kasten enthalten)
 • Wasseraufbereitung für 70 L Wasser
 • Eine langlebige und praktische Aufbewahrungsbox mit Griff für Transport und Aufbewahrung, Abmessungen 48 x 32 x 17 cm

MSB-Empfehlungen:

  • Kochen – Der Gasbrenner kann im Innenbereich verwendet werden, erhitzt Wasser schnell und umfasst verschiedene Sicherheitsmaßnahmen sowie ein eingebautes Feuerzeug.
  • Wasser - Das Wichtigste für Ihre Bereitschaft. Die Notfallbox enthält neben drei 10-Liter-Wasserbehältern auch eine schnell wirkende Wasseraufbereitung für 70 Liter Wasser.
  • Information und Licht - Das Notfunkgerät sorgt dafür, dass Sie Informationen erhalten, wenn das Telefon oder das Stromnetz ausfällt. Das Notfunkgerät enthält auch zwei Arten von Licht, eine Taschenlampe und ein Leselicht.
  • Hausapotheke - Das Erste-Hilfe-Set enthält insgesamt 39 Produkte, darunter verschiedene Pflaster, Binden, Desinfektionsmittel und Scheren.
  • Hitze - Im Erste-Hilfe-Kasten sind zwei Notfalldecken enthalten, die auch zum Bauen von Unterkünften verwendet werden können.
  • Lesen Sie mehr unter dinsäkert.se
  Vollständige Details anzeigen

  Varför är beredskap viktigt?

  Sverige har inga beredskapslager

  Sveriges beredskapslager under kalla kriget
  Under det kalla krigets dagar hade Sverige ett av de mest robusta beredskapssystemen i världen. Krisberedskapslagren var inte bara omfattande utan även strategiskt placerade runt om i landet. Dessa lager innehöll allt från livsmedel, medicin och bränsle till skyddsmaterial och utrustning för att kunna upprätthålla kritiska samhällsfunktioner vid en större kris eller konflikt. Målet var att säkerställa att landet kunde fortsätta att fungera oavsett yttre påverkan.

  Sveriges nedmontering av lagren
  I början av 2000-talet fattades dock beslut om att montera ner dessa lager. Den globala situationen och Sveriges uppfattning om säkerhet och beredskap hade förändrats, och lagren sågs inte längre som nödvändiga. Men med denna nedmontering försvann en kritisk del av landets krisberedskap. Den dåvarande regeringen estimerade att det skulle ta flera decennier att återställa samma nivå av beredskap, om så ens var möjligt.

  Sveriges beredskap idag
  I dagens moderna Sverige ligger mycket av ansvaret för krisberedskap på individen. Enligt Sveriges regering ska varje medborgare kunna klara sig själv i minst en vecka vid en omfattande kris, utan myndigheternas hjälp. Detta innebär att varje individ bör ha tillgång till basala förnödenheter såsom mat, vatten och värme för denna period.

  Sveriges problematiska importberoende av mat

  Hälften av maten vi äter i Sverige är importerad. Därmed så är vårt matförsörjningssystem beroende av internationell import, något som blir allt mer riskfyllt i ljuset av skakiga geopolitiska förhållanden och en global marknad som ständigt påverkas av fluktuerande klimat och politiska spänningar.

  "Just-in-time" leveranser
  Här ligger även en förbisedd risk med vårt nuvarande 'just in time'-systemet, vilket infördes för sin kostnadseffektivitet och förmåga att minimera lagerutrymmen. I skuggan av sin effektivitet så kan störningar i leveranskedjorna ge upphov till snabba och skarpa konsekvenser.

  Sveriges importberoende av el under vinterhalvåret

  Med energiproduktion från källor som vattenkraft och förnybar energi är vi inte självförsörjande året om. Särskilt inte under perioder av hög efterfrågan som de kalla vintrarna. Detta gör oss beroende av import av elektricitet, vilket kan skapa sårbarheter i energiförsörjningen.

  Transport av energi inom Sverige
  En särskild utmaning med vårt energisystem är transporten av energi. En stor del av vår energiproduktion, särskilt från vattenkraft, sker i norra delen av landet, medan en betydande del av energikonsumtionen sker i södra Sverige, där majoriteten av befolkningen bor. Detta skapar ett behov av stora energitransporter från norr till syd. Eftersom dessa energiledningar är fysiska strukturer, kan de utsättas för olika risker, såsom väderrelaterade störningar, tekniska fel eller yttre skador.

  Risk för systemkollaps
  Svenska Kraftnät, som ansvarar för det nationella elöverföringssystemet, har upprepade gånger varnat för riskerna med systemet. Under vissa vintermånader, när energiförbrukningen är som högst på grund av behovet av uppvärmning och kortare dagar, kan energisystemet pressas till sin gräns. Detta kan leda till situationer där Svenska Kraftnät måste utföra bortkopplingar för att förhindra en total systemkollaps. En sådan situation skulle innebära att vissa delar av landet skulle vara utan elektricitet tills systemet kan återställas.

  Konsekvenser av energibrist
  En brist på energi, även om den är tillfällig, kan ha omfattande konsekvenser för Sverige. Uppvärmning av byggnader kan påverkas, vilket kan vara särskilt problematiskt under kalla vintermånader. Andra konsekvenser kan inkludera avbrott i transport, industriell produktion och kommunikationssystem.

  Att förstå dessa sårbarheter och arbeta för att förbättra vår energisäkerhet och redundans är avgörande för att minska risken för stora störningar i framtiden.

  Dagens låga beredskap i samhället

  När vi inte vet vad vi ska göra, så följer vi bara flocken. Så som när folk bunkrade toalettpapper under COVID-19, även fast vi producerar rekordmycket papper varje år i Sverige.

  Är vi i en stressad situation så blir det lätt att man bara följer det alla andra gör, även om det är helt irrationellt. Vi behöver ha en grundläggande kunskap och förståelse för hur vi ska hantera kriser och hjälpas åt.

  Effektiv Resursdelning

  Inbördes delning av resurser spelar en vital roll under kriser. Det handlar om att skapa en strukturerad och genomtänkt fördelning av nödvändiga förnödenheter såsom mat, vatten, och utrustning. Genom att upprätta en gemensam pool av tillgångar och dela på såväl materiella som immateriella resurser, som exempelvis tjänster och färdigheter baserade på individuell expertis, säkerställs en optimerad användning och distribution bland alla involverade.

  Vikten av kunskap

  Kunskapsdelning och tillgänglighet blir särskilt viktigt när man navigerar genom kriser och okända situationer. Genom att engagera individer med en mångfald av expertområden, från medicinskt kunnande till tekniska färdigheter, kan detta berika gruppens samlade kompetens och stärka förmågan att tackla uppkomna utmaningar. En diversifierad kunskapsbas och tillgång till olika expertis bidrar till innovation och skapar en robusthet som är essentiell i krissituationer, där förmågan att anpassa sig och hitta nya lösningar kan vara avgörande för överlevnad och framgång.

  Klimatutmaningar & naturkatastrofer

  Med klimatförändringarna knackande på dörren och våra globala ekosystem i en delikat balans så står vi framför scenarion som kan kännas otänkbara. Skogsbränder, översvämningar, snöstormar och stormar - de alla bär på sina egna unika hot och utmaningar, både för den vackra miljön och för de människor som kallar Sverige sitt hem.

  Skogsbränder & torka

  En tydlig illustration av detta är skogsbränderna i Sverige 2018, som uppstod till följd av en ovanligt torr sommar. Förutom de direkta skadorna på natur, egendom och luftkvalitet, höll bränderna på att bli en kris på flera nivåer, inklusive ekonomisk och social, och visade på behovet av bättre beredskap, resurser och strategier för att hantera liknande framtida händelser.

  Översvämningar

  Översvämningar, som dem som drabbade södra Sverige i början av 2000-talet, illustrerar också vikten av robust infrastruktur och väl genomtänkta beredskapsplaner. Dessa vattenmassor skapade inte bara omedelbara problem i form av evakueringar och skador på egendomar, utan påverkade även på lång sikt genom de komplexa processerna för återhämtning och återuppbyggnad.

  Extrema vinterförhållanden

  En utmanande och extrem vinter, liknande den som Europa upplevde under den "Ryska vintern" 1941-42, kan ha förödande konsekvenser, särskilt med tanke på det moderna samhällets beroende av stabila leveranskedjor. Energiförsörjning, livsmedelstillgång och grundläggande servicefunktioner kan alla hamna i riskzonen, vilket framhäver nödvändigheten av att undersöka och förstå sårbarheterna i våra system.

  Kraftiga stormar

  Stormar, såsom stormen Gudrun som svepte över södra Sverige 2005, visar att även välutvecklade samhällen kan utsättas för enorma utmaningar när naturen slår till med full kraft. Gudrun orsakade omfattande skador på skogar, elnät och byggnader, och ledde till omfattande störningar i samhällslivet samt ekonomiska förluster som påverkade många människors liv.

  Extrem torka

  Prolongerade torrperioder, som de som periodvis drabbat Sverige, skapar problem som sträcker sig från vattenbrist till skadad jordbruksproduktion. Denna typ av naturhändelser, som potentiellt kan förvärras med pågående klimatförändringar, kräver att vi noggrant överväger hur vi hanterar och distribuerar våra vattenresurser och hur vi kan säkra vår förmåga att producera mat även under ogynnsamma förhållanden.

  Behovet av krisberedskap

  Varje enskild kategori av naturkatastrof framhäver vikten av att ha genomtänkta beredskapsplaner, resurser och strategier för att kunna navigera genom de utmaningar som dessa händelser för med sig. Det framhäver också betydelsen av att som samhälle förstå och engagera oss i de komplexa dynamiker och sårbarheter som vi står inför, och att aktivt arbeta för att skapa robusta, hållbara lösningar som kan stödja oss i framtiden.

  Vikten av en gemensam beredskap i samhället

  Beredskapslådan innehåller viktiga förnödenheter som kan vara avgörande under en kris. Genom att både du och dina grannar har tillgång till sådana resurser, stärks ert kollektiva välstånd och säkerhet.

  När fler i ditt närområde är förberedda, minskar trycket på gemensamma resurser. Det främjar också samarbete och gemenskap, vilket kan vara avgörande för att navigera genom en kris.

  Även om människor ofta hjälper varandra i svåra tider, kan resurser snabbt bli begränsade. Genom att uppmuntra dem i ditt närområde att också ha krisberedskap, ökar chanserna att alla kan hjälpas åt.

  Är det inte regeringens ansvar att ta hand om oss under en kris?

  Medan regeringen har vissa ansvarsområden så behöver varje individ vara självförsörjande i minst en vecka vid en större kris. Detta beror på Sveriges särskilda sårbarheter, inklusive avsaknaden av nationella krisberedskapslager.

  Hur kan jag uppmuntra andra att investera i krisberedskap?

  Att dela kunskap om potentiella risker, hålla informationsmöten, eller
  visa upp din egen Beredskapslåda kan inspirera andra att ta steget. Att
  visa hur enkel och värdefull förberedelse kan vara kan övertyga fler att agera.