Finansiell plan

Finansiell plan

Ekonomi under en kris

Under en kris kan det vara svårt att hantera din ekonomi. Oväntade utgifter och inkomstbortfall kan snabbt tömma dina besparingar och göra att du hamnar i en svår ekonomisk situation. Det finns dock åtgärder som du kan vidta för att hantera din ekonomi och se till att du har de resurser du behöver för att ta dig igenom krisen.

Ett viktigt steg är att ha kontanter tillgängliga. I många nödsituationer kan tillgången till kontanter vara begränsad, och kreditkort eller elektroniska betalningar kanske inte accepteras. Därför är det viktigt att ha kontanter till hands för att betala för viktiga saker som eventuell mat, transport, vatten och annat.

Här är några tips för att hantera din ekonomi under en kris:

 • Skapa en nödfond: Att ha en nödfond kan hjälpa till att ge en ekonomisk buffert under en kris. Börja med att lägga undan en liten summa pengar varje månad tills du har tillräckligt för att täcka minst tre till sex månaders levnadskostnader.
 • Ha kontanter till hands: Det är en bra idé att ha kontanter hemma ifall bankomater och banker inte fungerar eller är öppna under en kris. Överväg att förvara en mindre mängd kontanter i ett brandsäkert kassaskåp eller en vattentät behållare.
 • Prioritera utgifter: Gör en lista över dina nödvändiga utgifter, till exempel hyra, amortering, el och mat. Prioritera dessa utgifter framför icke-essentiella poster som underhållning eller inköp som inte är nödvändiga.
 • Kontakta dina fordringsägare: Om du förväntar dig att få problem med att betala räkningar, kontakta dina fordringsägare för att se om de erbjuder hjälp eller om de kan samarbeta med dig med en betalningsplan.
 • Överväg statligt stöd: I kristider kan det finnas statliga program för att hjälpa individer och familjer med ekonomiskt stöd. Se till att undersöka och ansöka om eventuellt tillgängligt stöd.

Mängd kontanter

Hur mycket kontanter du bör ha till hands beror på dina individuella omständigheter, men en allmän tumregel är att ha tillräckligt med pengar för att täcka de grundläggande utgifterna i åtminstone några dagar. Detta inkluderar mat, vatten, skydd och eventuella nödvändiga medicinska förnödenheter. Du kan använda följande steg för att beräkna hur mycket kontanter du ska ha till hands:

 • Bestäm dina grundläggande utgifter, t.ex. mat, transport och eventuella mediciner eller medicinska förnödenheter som kan behöva. Estimera tillexempel hur mycket en taxi kan kosta till en plats du lär vilja ta dig till vid en kris.
 • Multiplicera detta belopp med antalet dagar du vill vara förberedd för, till exempel tre eller fem dagar.
 • Lägg till lite extra för oväntade utgifter eller nödsituationer.

Dokument och värdesaker

Naturkatastrofer, oroligheter och nödsituationer kan slå till oväntat och ge dig begränsad tid att skydda dina viktiga dokument och värdesaker. I sådana situationer är det viktigt att ha en plan för att säkra dessa föremål och skydda dem från skador, förlust eller stöld.

Här är några tips om hur du kan skydda viktiga dokument och värdesaker:

 • Gör kopior av viktiga dokument: Gör kopior av viktiga dokument som pass, födelsebevis, försäkringar, handlingar och andra juridiska dokument. Förvara kopiorna på en säker och skyddad plats, till exempel i ett brandsäkert kassaskåp eller i ett bankfack.
 • Digitalisera dina dokument: Skanna dina viktiga dokument och spara dem på ett lösenordsskyddat USB-minne eller i en molnlagringstjänst. På så sätt kan du få tillgång till dem även om de fysiska kopiorna försvinner eller skadas.
 • Förvara värdesaker på ett säkert ställe: Förvara dina värdesaker som smycken, kontanter och andra småsaker i ett kassaskåp eller på ett säkert ställe. Överväg att installera ett kassaskåp i ditt hem.
 • Gör en lista över värdesaker: Gör en förteckning över dina värdesaker och förvara en kopia på ett säkert ställe, t.ex. i ett brandsäkert kassaskåp. Detta hjälper dig att identifiera vilka föremål som saknas eller är stulna i händelse av en nödsituation.
 • Tänk på försäkringar: Överväg att teckna en försäkring för dina värdesaker för att skydda dem mot skador, förlust eller stöld. Kontrollera med ditt försäkringsbolag för att se vilken typ av täckning som finns tillgänglig och vilka föremål som täcks.
 • Planera för evakuering: Om du måste evakuera ditt hem, se till att du tar med dig dina viktiga dokument och värdesaker innan du åker. Ha dem alltid med dig eller förvara dem på en säker plats.

Sammanfattningsvis är det viktigt att skydda dina viktiga dokument och värdesaker för din sinnesfrid och ekonomiska trygghet. Genom att följa dessa tips kan du vidta åtgärder för att skydda dina värdesaker från skador, förlust eller stöld vid nödsituationer eller oväntade händelser.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.