Krisberedskap

Ingen risk för kris?

Vad händer om Sverige hamnar i kris? Finns det någon risk överhuvudtaget?

Under kalla kriget kunde Sverige klara sig utan hjälp från andra länder vid en potentiell krissituation under en längre tid.

Den beredskapen är nedmonterad sedan början av 2000 talet.[1]

Nuförtiden förlitar vi oss på att våra system helt enkelt fungerar som de ska. Men vad händer om de inte gör det? [2]

Enligt förordningen om krisberedskap och höjd beredskap så råder ansvarsprincipen, det vill säga myndigheterna har ansvar att hantera konsekvenserna av en kris.[3] Trots detta saknas ofta en konkret plan, även om Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap vill att Sverige ökar sin beredskap. [4],[5]

Att varje hushåll tar eget ansvar är viktigt i ett klimat där ingen riktigt vet hur myndigheterna reagerar i en krissituation, eller hur lång tid det tar innan vardagen återgår till det normala. [6],[7] Enligt regeringen och olika myndigheter så ansvarar du för hemberedskap som täcker dina behov i minst en vecka. [8]

Sverige är importberoende

Under Covid-utbrottets första veckor gapade många matbutikshyllor tomma.

Hälften av all mat i Sverige är importerad [9] - och leveranser samt lager sköts genom just-in-time-system, vilket innebär att lagerhållning är så gott som obefintlig. [10]

Vi är vana vid att ha obegränsad tillgång till de matvaror vi behöver, men enligt livsmedelsverket ansvarar varje person själv för tillgång till mat och vatten i en vecka vid en krissituation. [11]

Vår vattenförsörjning är beroende av IT-system, vilket lämnar oss extra sårbara för cyberattacker eller långvariga elavbrott eftersom man överlever ungefär 3 dagar utan vatten. [12]

Svag beredskap

Vårt beroende och förtroende för att våra system fungerar felfritt medför risker.

I större städer är folk vana vid att ha tillgång till allt de behöver, i princip dygnet runt, och beredskapen är nästan obefintlig.

Så vad händer egentligen när personer saknar tillgång till sina basbehov?

Under flera år har myndigheten Svenska Kraftnät varnat för elbrist i Sverige. [13]

Om ett omfattande problem uppstår i vårt elsystem kan det krävas en manuell frånkoppling för att undvika total kollaps, något som aldrig gjorts i modern svensk historia.

Vi vet inte vad följden skulle bli av detta.

Sveriges beredskap är enligt Svenska Kraftnät inte tillräckligt god för att tackla något av de tre scenarier som de redovisar i sin rapport. [14]

Enligt Försvarets Radioanstalt inträffar cyberattacker mot svensk infrastruktur dagligen - samtidigt som underrättelsetjänsten varnar för potentiella attacker mot elnätet. [15], [16], [17]

Hemberedskap – Som en försäkring

Att gå runt och oroa sig är inte en lösning.

Däremot är det viktigt att ha en grundläggande plan för att hantera en omfattande kris.

Åker du ut och reser skaffar du förmodligen en reseförsäkring. Har du en lägenhet är den förhoppningsvis försäkrad.Du har dessutom förmodligen både ett brandlarm och en brandsläckare hemma.

Inte för att du går runt och är rädd för att det ska börja brinna – de finns där ifall att.

Eftersom vi är vana vid att allt fungerar har vi en tendens att blunda för verkligheten och känna en optimism kring att det aldrig skulle kunna hända oss. Men vad är din plan ifall det gör det?

När var du senast utan din mobil en dag?Har du varit utan vatten i över en dag, eller inte kunnat få tag på mat när du behöver?

Vårt digitala samhälle skapar spektakulära möjligheter och komfort.

Vi har allt vi behöver, när som helst på dygnet.

Men vårt beroende av att allt fungerar medför också risker.

Hemberedskap bör därför vara lika självklart som en brandsläckare. Förhoppningsvis är Hemberedskapslådan en produkt som aldrig behöver användas. Men om den behöver det, kan den göra all skillnad i världen.

En försäkring om vardagen vänds upp och ner. 

 

Referenser

[1] https://www.dn.se/nyheter/sverige/skrotat-totalforsvar-ger-samre-beredskap-mot-pandemi/

[2] https://www.svt.se/special/stromavbrott-timme-for-timme/

[3] https://rib.msb.se/filer/pdf/23476_6.pdf

[4] https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/det-finns-ingen-plan-vid-en-kris

[5] https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/krav-pa-battre-krigsberedskap

[6] https://www.sakerhetspolitik.se/Krisberedskap/Samhallets-beredskap/individens-ansvar/

[7] https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/krisberedskap/eget-ansvar-vid-kris.html

[8] https://www.riksdagen.se/globalassets/06.-utskotten--eu-namnden/forsvarsutskottet/fou-uppfoljning/sammanfattning-om-krisen-eller-kriget-kommer-en-uppfoljning.pdf

[9] https://www.svd.se/tufft-for-sverige-att-klara-maten-i-en-kris

[10] https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sverige-saknar-livsmedelslager-for-en-kris

[11] https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/livsmedel-vid-kris

[12] https://www.land.se/halsa/sa-lange-klarar-du-dig-utan-vatten/

[13] https://www.svt.se/nyheter/inrikes/brist-pa-el-hotar-delar-av-sverige

[14] https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2020/kraftbalansen-pa-den-svenska-elmarknaden-rapport-2020.pdf

[15] https://omni.se/fra-nya-cyberattacker-mot-sverige-varje-dag/a/jdJKe9

[16] https://www.svd.se/mustchef-it-hotet-mot-sverige-ar-allvarligt

[17] https://www.svd.se/om/cyberattackerna-mot-sverige

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.