Vad ska man göra om det blir krig i Sverige?

Vad ska man göra om det blir krig i Sverige?

Hur stor risk är det att blir krig i Sverige?

I händelse av krig i Sverige gäller högsta beredskap. Beslutet tas i sådant fall av Regeringen, för att skydda landets suveränitet och säkerhet. Det innebär att samhället (regioner, kommuner och myndigheter) samverkar och omorganiserar för totalförsvar.

Ha följande i åtanke:

  • Om du är krigsplacerad är det viktigt att du direkt tar dig till platsen du ska vara på.
  • Om flyglarmet går ska du omedelbart söka skydd.
  • Finns det inget skyddsrum* i närheten? Då kan du gå ner i källaren.

*Det är inte så att du "tillhör" ett specifikt skyddsrum. Du söker dig istället till det som ligger närmast dig. Se MSB:s information om skyddsrum och skyddsrumskartan. MSB:s broschyr "Om krisen eller kriget kommer" ger en heltäckande överblick över vad du ska tänka på.

Är det risk för krig i Sverige?

Det är alltid svårt att förutse väpnade angrepp. Världen är oviss och ingen har en säkerhetspolitisk kristallkula.

Men det finns fog för viss oro. Under 2022 har den säkerhetspolitiska situationen blivit mer spänd, mycket på grund av Rysslands krig mot Ukraina

Enligt Försvarsmarken går det inte att utesluta en attack mot Sverige, eftersom säkerhetsläget kring Östersjön är så laddat.

Hur stor risk att Ryssland attackerar Sverige?

Gotland ses som vår svagaste punkt på grund av dess läge som en central punkt i Östersjön. Därifrån är det lätt att dominera både i luften och till sjöss.

Vi har partnerländer som stöttar oss – och Försvarsmakten håller koll på Rysslands rörelser och kapacitet.

Är Sverige med i NATO?

Här är en tidslinje över NATO-processen i 3 steg:

  1. 16 maj, 2022. Den dåvarande regeringen bestlutar om Natoansökan, med starkt stöd i riksdagen.
  2. Den 5 juli, 2022. Nu undertecknas anslutningsprotokollet som gäller Sveriges medlemskap.
  3. Den 20 oktober, 2022. Statsminister Ulf Kristersson träffar Jan Stoltenberg i ett bilateralt möte. Alla Natoländer måste ratificera (godkänna, göra giltig) Sveriges ansökan. Tills dess är vi ett ansökarland, eller en så kallad "invitee".

Får Sverige hjälp av NATO vid krig?

Värdlandsstödet, ett samförståndsavtal som undertecknades 2016, gör det lättare för Sverige att få stöd från NATO vid ett väpnat angrepp.

Både generalsekreteraren Stoltenberg och andra medlemsländer har varit tydliga i den här frågan. Sverige skulle få betydande stöd om landet angrips.

Svaret är, med andra ord, ja.

Tips! Se Försvarsmaktens serie på Youtube, "När kriget kommer":

P.S. Har du beställt vårt populära kriskit  Beredskapslådan  än? Ta chansen direkt. Så här års finns det nämligen risk att vi säljer slut.

För din säkerhet,

Bered

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.