Vid strömavbrott kan det finnas en risk för olycksfall, det kan bli svårt att få tag i mat och vatten, det kan bli kallt inomhus och det kan vara svårt att kommunicera med andra, för att bara nämna några exempel.
Enligt Sveriges regering så ska varje person kunna klara sig i en vecka utan hjälp från myndigheterna vid en eventuell kris så som ett strömavbrott.

Det är därmed viktigt att ha ett antal olika föremål hemma för att hantera situationen på bästa sätt. Ett bra sätt att säkerställa att man har det man behöver är att köpa Beredskapslådan från bered, som innehåller allt du kan behöva för beredskap vid strömavbrott eller någon annan typ av kris.

Nedan följer en kort beskrivning om varje produkt som inkluderas:

1) Gasbrännare för inomhusbruk kan vara användbar för att få värme och mat under strömavbrott. Gasen ingår dock inte i beredskapslådan, så det är viktigt att komma ihåg att köpa den separat.

2) Nödradio med ficklampor med vev, solceller och batteriladdning samt powerbank kan vara användbar för att få information om strömavbrottet och eventuella instruktioner från myndigheter eller elbolag. Batterier ingår inte i beredskapslådan, så det är viktigt att komma ihåg att köpa dem separat. Ficklampor kan vara användbara vid strömavbrott, särskilt om strömavbrottet inträffar på natten eller i mörka utrymmen. Nödradion har två olika ficklampor.

3) Vattenbehållare kan vara bra att ha hemma för att säkerställa att man har tillgång till rent vatten under strömavbrotten. I beredskapslådan finns tre ihopfällbara vattenbehållare, varje behållare rymmer 10 liter vatten.

4) Första hjälpen kit kan vara bra att ha hemma för att hantera eventuella skador eller olycksfall som kan uppstå under strömavbrotten. I beredskapslådan ingår ett första hjälpen kit med 39 olika produkter, det finns också två nödfiltar, som ingår i första hjälpen kittet.

5) Vattenrening kan vara bra att ha hemma för att säkerställa att man har tillgång till rent vatten. I beredskapslådan finns en vattenrening som räcker för att rena upp till 70 liter vatten.

Andra saker som kan vara bra att tänka på utöver en beredskapslåda är följande:

1) Mat: Om strömavbrotten varar länge kan det vara bra att ha lite mat hemma för måltider. Tänk på att fylla upp skafferiet med matvaror som håller länge.

2) Extra kläder och täcken: Om strömavbrotten inträffar under vintern kan det vara bra att ha lite extra kläder och täcken hemma för att hålla sig varm.

3) Värmekälla: Om strömavbrotten inträffar under vintermånaderna kan det vara bra att ha en extra värmekälla hemma, till exempel en vedspis eller en gasolvärmare.

4) Batterier för olika typer av produkter (primärt nödradio så du har en extra strömkälla) men även för att säkerställa att ficklampor och andra elektriska enheter kan användas vid strömavbrott.

5) Mediciner: Om du tar mediciner regelbundet kan det vara bra att ha lite extra hemma för att säkerställa att du har tillgång till dem vid strömavbrott.

6) Verktyg: Det kan vara bra att ha lite grundläggande verktyg hemma, till exempel en skiftnyckel och en hammare, för att kunna fixa eventuella problem som uppstår under strömavbrotten.