Hoppa till innehållet

Krisberedskap


Krisberedskap - Ditt ansvar

När man pratar om krisberedskap är det flera av oss som först och främst tänker på krig. Eftersom Sverige inte varit i krig på över 200 år, är det många som inte lägger särskilt stor vikt vid behovet av en befintlig krisberedskap.

Att Sverige inte står på randen till något krig, betyder dock inte att kriser inte kan drabba vårt land. Det kan handla om elavbrott, vattenbrist, epidemier och så vidare. Det är därför mycket viktigt för alla Sveriges invånare att inneha en viss krisberedskap - och vi kommer här förklara varför, samt hur din grundläggande krisberedskap bör se ut. 

 

Krisberedskap på samhällsnivå och individnivå

Samhällets krisberedskap handlar om Sveriges förmåga att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Sedan början av 2000-talet har vi inga beredskapslager - istället förlitar vi oss mer än någonsin på att våra system och nätverk fungerar felfritt. Detta innebär att det bara blivit allt viktigare med krisberedskap i hemmet, då vi ur ett samhällsperspektiv förmodligen aldrig varit så sårbara som nu.


En kris kan vara mycket mer än ett krig - enligt MSB definieras en kris så här:

 • En kris drabbar eller berör många människor och en stor del av samhället
 • Den hotar våra grundläggande värden som till exempel vår demokrati
 • Den hotar viktiga samhällsfunktioner - exempelvis elförsörjningen
 • En kris avviker från vad som är normalt och medför en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
 • En kris kräver snabba insatser

Att vara förberedd när krisen kommer

En kris kommer ofta plötsligt och utan förvarning. Det är många gånger svårt att agera när krisen redan är ett faktum - därför är det viktigt att alltid ha en viss krisberedskap hemma. Det fungerar på samma sätt som att du har en försäkring hos ditt försäkringsbolag inför den dag olyckan eventuellt är framme, även om du inte förväntar dig att en olycka kan ske. 

Krisberedskap ska finnas hos alla

Faktum är att alla svenskar har ett egenansvar där man inför en kris ska ha medvetenhet om att en kris kan inträffa och man ska också ha beredskap att möta denna. 

Enligt Sveriges regering behöver varje person och hushåll kunna klara sig i åtminstone en vecka utan myndigheternas hjälp vid en eventuell kris. Detta beror dels på att samhället har ett ansvar att hjälpa de mest nödställda först - men det beror också på att det kan vara svårt att ordna med omedelbar hjälp till svårtillgängliga områden, även om hjälpbehovet är högt. 


Enligt MSB bör den minimala hemberedskapen hos varje svensk se ut såhär:

 • Det ska finnas en batteri-, vev- eller solcellsdriven radio för att alltid ha möjlighet att ta del av viktig samhällsinformation - även om el- och mobilnätet ligger nere
 • Du bör ha ett förråd av stearinljus och tändstickor hemma (tänk dock på att detta utgör en brandrisk)
 • Försvinner elen ska du ha möjlighet att tappa upp relativt stora mängder vatten innan trycket försvinner i vattenledningarna
 • Det bör finnas konserver och andra hållbara livsmedel hemma så att du klarar minst några dygn 
 • Någon form av större tappkärl eller dunkar behövs för att kunna hämta större mängder vatten om kommunen placerar ut särskilda tappställen
 • Du ska ha kunskap om första hjälpen 

Naturligtvis är det inte någon som hoppas på att en kris ska ske i framtiden - men precis som det är viktigt att ha kunskap kring första hjälpen om olyckan skulle vara framme, är det också viktigt att besitta kunskap kring hur man hanterar en kris om det händer. Det är därför viktigt att ha medvetenhet om vilka sårbarheter som finns i vårt samhälle, men också kring hur du ska agera om krisen är ett faktum.

Vilka kriser kan hända?

När vi ser till potentiella kriser i Sverige, är en av de största riskerna ett omfattande elavbrott. Ett sådant kan till exempel uppstå i samband med extremväder - något som blivit allt mer vanligt de senaste åren. Vi har i Sverige redan haft flera relativt stora elavbrott, men ännu inget som drabbat hela landet. Det är dock ingen omöjlighet att ett sådant uppstår och i sådana fall gäller det att ha koll på vad som kan hända vid ett omfattande elavbrott, och hur man hanterar den uppkomna situationen på bästa sätt. 


Ett annat sätt att slå ut el och andra samhällsviktiga funktioner för ett land är genom att utföra en omfattande cyberattack. Dessa attacker är ingenting nytt för Sverige och bland annat är det ett stort antal svenska IT-företag som råkat ut för allvarliga cyberattacker. Det finns ingenting som säger att denna typ av attack inte kan komma att drabba även andra delar av samhället så som elförsörjningen. 

Andra kriser kan även uppstå - det kan handla om stora epidemier, konflikter med andra länder som leder till importbegränsningar, stora upplopp, terroristattentat och så vidare. 

Vad ska jag göra vid en kris?

Även om en potentiell kris inte är det roligaste att tänka på, är det viktigt att du och din familj har någon form av handlingsplan om en kris faktiskt uppstår. Ni bör ha en grundläggande beredskap, både mentalt såväl som praktiskt. 

Bland annat bör ni säkerställa att det alltid finns möjlighet att tillgodogöra sig information från myndigheter. Information vid kris - så kallad VMA (viktigt meddelande till allmänheten) kan framföras på flera olika vis. Oftast framförs information via tv och radio, men kommunikation kan även ske genom appar, sociala medier och massutskick av sms till mobiltelefon. 


Förutom att säkerställa att ni kan tillgodogöra er information, är det också otroligt viktigt att snarast se till att ni har en fungerande plan för tillgång till rent vatten vid en eventuell kris - detta kan bli livsavgörande. 

Vad behöver jag ha hemma?

Vatten, värme, mat och kommunikation är de viktigaste delarna du behöver ha tillgång till under en kris enligt MSB. Vatten är det absolut viktigaste för din överlevnad, då varje person behöver ungefär 2 liter vatten per dag. Beräkningen om 2 liter vatten gäller i de fall ni inte har planerat att röra er längre sträckor eller förbruka mycket energi och kroppsvätska på annat vis. En kropp har också ett större vätskebehov vid varma sommardagar och kalla vinterdagar, eftersom en kropp som svettas alternativt är nedkyld förbrukar mer vatten. 


Detta är enligt Försvarsutbildarna bra att ha hemma om krisen uppstår:

 • Vatten: Uppfyllda vattenbehållare samt vattenrening (ex. vattenreningstabletter eller filter)
 • Värme: filtar, varma kläder, liggunderlag, sovsäck
 • Kommunikation: radio med egen strömförsörjning (ex. vev- batteri- eller solcellsförsörjning). Powerbank till mobilen kan även vara bra.
 • Eld: tändstickor, tändstål, tändare, gasolbrännare, gasol
 • Mat: hållbara konserver, torrvaror
 • Hygien: handsprit, våtservetter, tvål, tandkräm, tandborste, plastpåsar till wc
 • Förband: första hjälpen kit, sårtvätt
 • Belysning: ficklampa, stearinljus, pannlampa
 • Övrigt: mediciner, fylld bensindunk till fordon, kontanter, lista med viktiga telefonnummer, batterier till radion

 • Naturligtvis behöver man inte ha alla saker som nämns i varje punkt. Det kan dock vara bra att ha åtminstone en sak från var och en av dessa kategorier, för att se till att man har täckt upp för sitt basbehov. 

  En av de viktigaste sakerna att fokusera på vid en eventuell kris är att säkra din tillgång till vatten - utan vatten klarar du dig inte längre än maximalt några dagar. 

  Hemberedskap - Filmer från MSB

  Hemberedskap - Vatten

   

  Hemberedskap - Mat

   

  Hemberedskap - Kommunikation

   

  Hemberedskap - Värme

  Snabb leverans

  Du får din produkt inom 1-3 dagar.

  Fri frakt

  Du får ett sms när du kan hämta ditt paket vid närmsta ombud.

  Fria returer

  Du kan skicka tillbaka ditt paket inom 30 dagar.

  x