Stort elavbrott i Texas tydliggör sårbarhet

Stort elavbrott i Texas tydliggör sårbarhet

Elavbrott - Kan något liknande hända i Sverige?

Den som hängt med i världsnyheterna har sannolikt inte missat att delstaten Texas nyligen drabbats av ett allvarligt strömavbrott, vilket hittills resulterat i ett femtiotal dödsfall och fyra miljoner strömlösa hushåll. Anledningen till att Texas fått en akut elbrist är de vinterstormar som härjat i stora delar av USA, då el-anläggningarna i delstaten inte var förberedda på de flera decimeter snö som landat inom en relativt kort tid. 

Bara minuter från totalkatastrof

Trots att läget redan är allvarligt i Texas, kunde det varit avsevärt värre. Enligt experter avvärjdes ett haveri i sista minuten (bokstavligt talat) som skulle orsakat flera månaders strömavbrott i delstaten. [1]

Ett sådant långt strömavbrott hade sannolikt fått mycket allvarliga konsekvenser för delstaten - både på individuell nivå såväl som för samhället i helhet. 

Det är inte bara de akuta konsekvenserna av ett elavbrott på vintern såsom köldskadade och ihjälfrusna människor som påverkar samhället. Som en direkt följd av haveriet har till exempel - bara på ett enda sjukhus i Houston - fler än hundra människor fått vårdas akut på grund av rök- och lungskador. Dessa har uppkommit när man i ren desperation eldat inomhus för att hålla värmen, bland annat i eldstäder som inte varit lämpade för detta på grund av bristande underhåll. En stor andel av de skadade patienterna är dessutom barn. 

Allvarliga konsekvenser riskeras

Som en direkt följd av det elavbrott som skett i Texas, har en akut vattenbrist uppstått. Främst beror denna brist på att många av de hushåll som står utan el har låtit varmvatten stå och rinna i kranarna där hemma, för att förhindra att vattenledningarna fryser igen. [2]

På grund av detta har hyllorna i livsmedelsbutikerna länsats på vatten och det är även stor brist på mat på många ställen. 

Liknande scenario inte omöjligt i Sverige

Trots att ett liknande scenario som det som just nu utspelar sig i Texas känns främmande för en stor andel av den svenska befolkningen, är det inte någon omöjlighet att detta skulle kunna inträffa även här. 

Det finns många som ivrigt påpekar att det inte finns någon risk för elbrist i Sverige. Det brukar ofta i dessa sammanhang tryckas på att vi i Sverige har förmågan att lagra el från våra kraftverk - något som förvisso sant - men vad som ofta utelämnas i samband med att detta argument framförs är att det endast finns möjlighet att lagra en mycket begränsad mängd av överskottsel. Den enda form av någorlunda långvariga lagringsmöjlighet som finns i Sverige idag är nämligen de magasin som används inom vattenkraften, vilka lagrar just vatten för att kunna använda vid behov. Övrig el såsom den från exempelvis våra vindkraftverk behövs i stort sett skapas när behovet för användning finns, eftersom det inte finns någon större lagringskapacitet för denna. [3] En del av den energi som blir över i Sveriges elproduktion exporteras därför varje år till andra länder. Till exempel hade i 2019 exportrekord för el [4], vilket dock beror på att vi expanderat en hel del vind- och vattenkraft samtidigt som vi haft kärnkraften igång. När kärnkraften stängs ned kommer detta sätta vår elproduktion i ett helt annat läge. 

Om en elbrist hotar Sverige behöver vi därför förlita oss på att vi kommer ges möjlighet att köpa in el från andra länder. Det är dock inte någon självklarhet att övriga länder har något överskott att dela med sig av och en akut elbrist är i så fall ett faktum. Om det till exempel skulle bli en mycket kall vinter i Europa - något som inte alls är en omöjlighet - kommer varje land behöva använda sin egna el. Därmed finns ingen överskottsel att exportera. 

Risken för elbrist ökar

Elbrist kan uppstå på grund av många olika orsaker. De kanske vanligaste av dessa handlar om energibrist, effektbrist och kapacitetsbrist och faktum är att vi i Sverige inte är garderade mot någon av dessa. [5]

I takt med att vi får ett allt mer extremt klimat världen över ökar också framförallt risken för energibrist. Det elnät som landet har idag har även en viss kapacitetsbrist redan nu[6] Det innebär att det är möjligt att ha elbrist i en del av landet samtidigt som det finns överskott i en annan del - och på grund av att elnätet inte har den kapacitet som krävs för att överföra större mängder el, är det inte några garantier för att överskottet kan komma de behövande till godo.  

Elbrist Sverige 2021 - en verklighet?

Har Sverige elbrist idag? Det är inte den fråga du bör ställa dig. Den fråga du bör ställa dig är Har jag kapacitet att klara mig en längre tid om en elbrist uppstår där jag bor? 

Enligt svenska myndigheter rekommenderas alla medborgare se till att de klarar sig minst en vecka utan då hjälp behövs skickas ut till de personer med högst behov i första hand, vilket innebär att det kan ta en längre tid att få ut hjälp till alla delar av ett drabbat område. Med handen på hjärtat är det dock inte många av oss som faktiskt skulle klara detta. 

Ett enkelt sätt att se till att man klarar sig är att alltid ha minst en veckas behov av framförallt vatten[7] Även vissa praktiska förnödenheter behövs, såsom ett första hjälpen-kit, något att lagra vatten i och även något att laga mat på. En vevradio för att kunna ta emot nyheter är också önskvärt. Du kan köpa ett komplett kit från bered som innehåller alla produkter du behöver för att klara en kris, enligt MSBs rekommendationer. I kittet finner du:

  • Ett första hjälpen-kit
  • En gasbrännare till matlagningen som kan användas inomhus
  • 3 st 10-liters ihopvikbara vattenbehållare
  • Snabbverkande vattenrening för 70 l vatten
  • Nödradio med inbyggd powerbank och ficklampa
  • 2 nödfiltar
  • En smidig och slitstark låda att förvara allting i 

Krisberedskap är en billig försäkring. Precis som med en hemförsäkring, är det försent att teckna ett avtal när olyckan redan är framme. Samma sak gäller för krisberedskap - händer det något behöver du ha en förberedelse och en plan klar. Men till skillnad mot en löpande kostnad varje månad (likt en försäkring), är krisberedskap istället en engångskostnad som ser till att du och din familj klarar er när samhällets funktioner inte fungerar som de ska.

Källor:

[1] https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fyra-miljoner-hushall-utan-el-efter-vinterstormen-sa-nara-var-texas-en-annu-varre-katastrof

[2] https://www.dn.se/varlden/varningarna-viftades-bort-texas-energisystem-klarar-inte-kylan/

[3] https://www.uniper.energy/sverige/lagring-av-el

[4] https://www.svd.se/rekordar-for-svensk-elexport

[5] https://www.goteborgenergi.se/i-var-stad/artikelbank/kan-vi-fa-elbrist-i-sverige

[6] https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/kapacitetsutmaningen/

[7] https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/hot-mot-livsmedel-och-dricksvatten/din-beredskap

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.