Hur länge klarar man sig utan vatten?

Hur länge klarar man sig utan vatten?

Vatten - Det viktigaste i din hemberedskap

Hur länge klarar man sig utan vatten?

Det finns en gammal ramsa som säger “3 minuter utan luft, 3 dagar utan vatten och 3 veckor utan mat[1] Denna brukar ofta användas som tumregel för överlevnad i svenska klimat och miljöer, men överlevnadstiden beror naturligtvis på en rad olika faktorer - kanske framförallt hur aktiv du är under den tid du inte har tillgång till mat eller dryck. Ju mer aktiv du är, desto mer energi förbrukar din kropp och följaktligen kommer du också klara dig kortare tid på enbart vatten. Att vatten är otroligt viktigt för överlevnad är dock ett faktum och man bör beräkna en åtgång om ungefär 3 liter per dygn för en vuxen person. [2] Om du befinner dig i ett varmt klimat, eller behöver förflytta dig bör du räkna med ett högre vattenbehov. [3]

De flesta svenskar har inte vetskap om hur de ska hantera en kris och enligt en enkät som MSB genomförde i 2017 var det endast tre av tio svenskar som hade vetskap om att man bör förbereda sig inför en sådan genom att lagra mat och vatten. [4]

Den kanske största risken här i Sverige är att landet drabbas av långvariga elavbrott och om detta sker är risken för vattenbrist överhängande. Ett modernt exempel på detta är det elavbrott som nyligen drabbat Texas, där vattenbristen snabbt blev akut. [5]

Om Sverige skulle drabbas av ett elavbrott kommer det i sin tur medföra att trycket i ledningarna sjunker, eftersom det inte heller finns någon el som kan hjälpa till att pumpa vattnet hos vattenverket ut i ledningarna. Denna process går på bara några timmar och det är därför viktigt att snabbt fylla upp ett lager med vatten om ett elavbrott sker. [6]

Vatten är primärt - mat är sekundärt

Många tänker inte på att tillgång till vatten är bland det absolut viktigaste för att klara sig i en kris. Även om det finns exempel på personer som klarat sig i upp till tio dagar utan både mat och vatten, till exempel när de legat begravda under rasmassor, är chansen för överlevnad så länge väldigt liten. Kroppen kommer dessutom vara i otroligt dåligt skick efter en så lång period utan vatten. Man brukar säga att upp till tre dagar utan vätska är den tid som kroppen och hjärnan fortfarande kan fungera någorlunda och ju mindre du rör dig, desto längre klarar du dig. Finns det däremot tillgång till vatten, kan man klara sig flera månader utan mat. [7]

Erfarenhet från tidigare hungerstrejker visar att den genomsnittliga överlevnadstiden utan mat ligger på 63 dagar. Då har ungefär hälften av de strejkande dött tidigare och hälften senare. [8] Exakt hur länge du överlever på enbart vätska beror på vilken grundkondition din kropp är i och vilka fett- och muskelreserver som finns i din kropp från start. [9]

Något som många kanske inte tänker på är att de också bör säkerställa tillgången till vatten för eventuella husdjur. Eftersom djuren är mer aktiva och dessutom har mindre kroppar - och därför också mindre tillgång till reserver - kommer de följaktligen också klara sig kortare tid utan vätska. 

Så gör du för att säkerställa tillgången till vatten

Att se till att säkra tillgången till vatten är alltid något av det första du bör prioritera vid ett elavbrott. Även om vi är relativt bortskämda här i Sverige med elavbrott som oftast bara varar några timmar, har det funnits exempel på tillfällen när delar av landet varit strömlösa i upp till en vecka. Senast i samband med stormen Alfrida som i 2019 drog över landet och orsakade massiva skador. [10] Det är därför klokt att alltid utgå ifrån att ett elavbrott kommer bli långvarigt - på så vis slipper du obehagliga överraskningar den dag ett långvarigt elavbrott är en realitet. För att säkerställa tillgång till vatten ska du göra såhär:

  • Om strömmen försvinner ska du tappa upp vatten ur kranarna i olika tomma kärl och behållare. I beredskapslådan ges du möjlighet att lagra 3x10 liter med vatten i ihopfällbara dunkar. Ju mer vatten du har möjlighet att säkra dig - desto bättre. 
  • Skulle vattnet i kranen redan vara försvunnet kan du även smälta snö eller hämta vatten från sjöar eller vattendrag. Tänk på att aldrig hämta vatten från stillastående källor, såsom vattenpölar eller andra ansamlingar. Stillastående vatten är en optimal grogrund för bakterier som kan göra dig mycket sjuk. Sådant vatten ska alltid kokas eller renas med vattenreningstabletter. 

Beredskaplådan - en billig försäkring

Beredskapslådan

Precis som att du inte räknar med att skadas, men likaväl har en försäkring hos försäkringsbolaget, räknar du troligen inte heller med att en kris ska uppstå. Men har du någon försäkring inför en sådan?

Med den kompletta beredskapslåda du hittar hos bered har du en billig försäkring den dag krisen är ett faktum. I denna hittar du bland annat 3 stycken hopfällbara vattendunkar, vilka har en kapacitet om 10 liter vardera.

Det finns också en smidig gasbrännare som du kan använda till att koka vatten - något som är viktigt att kunna göra för att inte bli sjuk av det vatten man intar, till exempel om reningen för kranvattnet inte fungerar som den ska, eller om vatten måste inhämtas direkt från naturen. [11] När du kokar vatten ska du tänka på att låta det koka upp ordentligt - tänk stora bubblor - och låta det koka i minst två minuter. Svenska armén förespråkar dock en koktid om minst 20 minuter om möjlighet finns. [12] I beredskapslådan finns också vattenreningstabletter, vilka kan rena totalt 70 liter vatten.

Källor:

[1] https://www.land.se/halsa/sa-lange-klarar-du-dig-utan-mat/
[2] https://www.expressen.se/nyheter/sa-lange-overlever-hon-utan-mat-och-vatten/
[3] https://www.svt.se/special/stromavbrott-vi-minns/
[4] https://vandringsguiden.se/matlagning/vatten/
[5] https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96verlevnadsteknik#cite_note-hand88-38-1
[6] http://www.overlevnad.se/artiklar/vatten.html
[7] https://www.land.se/halsa/sa-lange-klarar-du-dig-utan-vatten/
[8] https://www.waterlogic.se/blogg/vatskebalans-allt-du-behover-veta/
[9] https://sverigesradio.se/artikel/6673510
[10] https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fyra-miljoner-hushall-utan-el-efter-vinterstormen-sa-nara-var-texas-en-annu-varre-katastrof
[11] https://www.energimyndigheten.se/elavbrott/inget-vatten-i-kranen--sa-forbereder-du-dig/
[12] https://www.doktorn.com/fraga-doktorn/hur-l%C3%A4nge-kan-man-%C3%B6verleva-p%C3%A5-enbart-vatten/
Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.